SZCZEGÓŁY KURSU

Komunikacja interpersonalna 09.09.2022 – 15.09.2022

HARMONOGRAM

Komunikacja interpersonalna – skuteczne przekazywanie i odbiór informacji w codziennej współpracy z ludźmi | Trening komunikacji interpersonalnej

 

 

Data

Tematy zajęć edukacyjnych Opis treści – kluczowe punkty w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych Liczba godzin
Zajęcia teoretyczne Zajęcia praktyczne
09.09.2022 Style społeczne w komunikacji.

Programatory lingwistyczne w komunikacji

Komunikacja jedno- i dwustronna.

Style społeczne w komunikacji. Blokady komunikacyjne. Techniki aktywnego słuchania: Parafraza, Klaryfikacja, Podsumowania.

Rodzaje pytań:

Otwarte vs. Zamknięte,

Sugerujące vs. Alternatywne,

Pytania według modelu lejka.

Programatory lingwistyczne w komunikacji: Programatory pozytywne – baza słów, których należy używać,

Programatory negatywne – baza słów, których należy unikać. Techniki kontrolowania przebiegu rozmowy: Aktywne słuchanie i aktywne mówienie, Model WIR w komunikacji, Wykorzystywanie i przełamywanie wzorców komunikacyjnych

6 h 2 h
14.09.2022 Typologia stylów społecznych Koncepcja stylów społecznych według Junga.

Autodiagnoza własnego stylu społecznego.

Skale opisu (asertywność i spontaniczność).

Typologia stylów społecznych Wódz, Błyskawica, Analityk, Przyjaciel.

Wskaźniki behawioralne – po czym rozpoznać styl społeczny. Feedback – co w sobie zmienić, aby być skuteczniejszym na poziomie komunikacyjnym. Matryca stylów społecznych zespołu wykorzystywanie potencjału członków zespołu

6 h 2 h
15.09.2022 Informacje zwrotne. Asertywność Funkcje informacji zwrotnej. Sposoby udzielania informacji zwrotnej.

Oddzielanie opinii od faktów oraz inne dobre praktyki feedbacku.

Dostosowanie informacji zwrotnej do poziomu rozwoju zawodowego i stylu społecznego rozmówcy.

Skrypty zachowania w sytuacji konfliktowej: Poziom merytoryczny a poziom psychologiczny sytuacji konfliktowej, Język korzyści w sytuacji konfliktowej, Asertywna prośba, Asertywna odmowa, Asertywna reakcja na krytykę, Asertywna reakcja na pochwałę.

6 h 2 h
Ogółem liczba godzin 24 h