SZCZEGÓŁY KURSU

Rejestratorka medyczna – 30 h

Opiekuńczo-Medyczne

Czas trwania: 30 h

Cel: Przygotowanie uczestnika kursu do wykonywania zawodu Rejestratorki Medycznej

Program kursu:

Zasady organizacji pracy w rejestracji medycznej

Przepisy prawa dotyczące pracy na stanowisku sekretarki/rejestratorki medycznej

Podstawowe  dokumenty dla branży zdrowotnej. Instrukcja kancelaryjna – obieg informacji i dokumentacji medycznej

Archiwizacja dokumentacji medycznej

Zgłoszenia Pacjentów: umawianie terminów poszczególnych usług medycznych, przyjmowanie materiału do badań, wydawanie zaświadczeń, sporządzanie odpisów

Kultura, etyka w zawodzie recepcjonistki medycznej

Budowanie profesjonalnych relacji z pacjentem oraz lekarzem

Zasady obsługi Pacjenta – skuteczna komunikacja osobista, mailowa i telefoniczna, asertywność, trudne sytuacje w pracy