Polityka prywatności

Poniższy dokument dotyczy kwestii związanych z korzystaniem ze strony internetowej www.cogitock.pl

 1. Firma COGITO Centrum Kształcenia w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych swoich Klientów stosuje środki ochrony danych zawarte w Polityce Ochrony Danych Osobowych oraz niniejszej Polityce Prywatności.

 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Firma COGITO Centrum Kształcenia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przy pl. Jana Kilińskiego 2 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sad Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000801684, NIP: 5170401456.

 3. Korzystając ze strony www.cogitock.pl i kontaktując się z nami poprzez pocztę elektroniczną akceptujesz zasady niniejszej Polityki Prywatności.

 4. Twoje dane są gromadzone:
  • W celu świadczenia usług szkoleniowych na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  • W celu zawarcia umowy na świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • W celu prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • W celu oferowania Ci przez nas usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 5. Przysługują Ci następujące prawa:
  • Prawo dostępu do danych
  • Prawo do sprostowanie danych
  • Prawo do bycia zapomnianym
  • Prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
  • Prawo do przenoszenia danych
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 6. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędny do zawarcia umowy, świadczenia usług, rekrutacji.

 7. Twoje dane osobowe nie będą ujawniane podmiotom trzecim. Jednakże w celu zapewnienia należytego poziomu usługi do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające) to jest obsługująca nas firma księgowa oraz informatyczna.

 8. Dane osobowe uzyskane na podstawie zgody są przetwarzane do momentu jej wycofania.

 9. Dane osobowe pozyskane na podstawie nawiązania stosunku prawnego przetwarzane są przez okres trwania umowy oraz do momentu przedawnienia roszczeń.

 10. Strona www.cogitock.pl nie zbiera żadnych informacji dotyczących korzystających z niej osób, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które nie służą do identyfikacji użytkownika i nie jest ustalana na ich podstawie kogokolwiek tożsamość. Mają one na celu ulepszenie zawartości i funkcjonowania strony.

 11. Pliki cookies to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na urządzeniu lokalnym wykorzystywanym do przeglądania stron www w sieci Internet.

 12. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • Dostosowania zawartości strony do preferencji użytkownika oraz zoptymalizowania procesu korzystania ze strony przez danego użytkownika
  • Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony

 13. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony www.cogitock.pl Firma COGITO Centrum Kształcenia Sp. z o.o. pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów.

 14. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 15. Zazwyczaj przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, dostosowując ją do swoich potrzeb i oczekiwań.

 16. Operator strony www.cogitock.pl zastrzega, że ograniczenie stosowania plików cookies może negatywnie wpłynąć na korzystanie z zasobów strony.

 17. Firma COGITO Centrum Kształcenia Sp. z o.o. przestrzega ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w tym z Rozporządzeniem RODO.